POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest przedsiębiorstwo Zakład Usług Archiwalnych Składnica Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, reprezentowana przez Stanisława Sierechana, nr tel: 606-732-172.
  2. W przedsiębiorstwie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie Anny Katarzyny Sierechan, czuwający nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania Państwa danych we współpracy z Administratorem tych danych. Kontakt e-mail: zuasa@poczta.onet.pl
  3. Celem zbierania danych jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi i wykonywania zleceń kontrahentów, klientów, interesantów i współpracowników przedsiębiorstwa w zakresie jego działalności.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność przedsiębiorstwa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Pani/Pana zgody. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa do ich zasięgania i przetwarzania na potrzeby prowadzonych przez nie czynności.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez wezwania i stosownej podstawy prawnej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym rozpoczęte zostało przetwarzanie danych osobowych.
  9. Dane udostępnione Administratorowi Danych Osobowych nie podlegają profilowaniu.

KONTAKT

ADRES

ul. Mickiewicza 15
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Prezes Zarządu
Stanisław Sierechan
tel. kom. 606 732 172

Prokurent
Anna Sierechan
tel. kom. 882 318 029

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek
7:00-15:00
Rozumiem
Korzystając z tej strony akceptujesz postanowieniapolityki prywatności