26 LAT
DOŚWIADCZENIA

Jesteśmy na rynku od 1998 roku.

OFERTA

ORGANIZACJA
POMIESZCZEŃ
Organizacja archiwum zakładowego - składnica akt (przystosowanie istniejącego lub urządzenie nowego z materiału powierzonego lub własnego, zgodnie z istniejącymi wymogami).
UDZIELANIE
INSTRUKCJI INFORMACJI
Udzielanie wskazówek mających na celu zapewnienia właściwego funkcjonowania archiwum po jego uporządkowaniu.
PORZĄDKOWANIE
DOKUMENTACJI
Uporządkowanie dokumentacji poprzez jej klasyfikacje i kwalifikacje ze względu na okresy przechowywania i na podstawie przepisów metodycznych państwowej służby archiwalnej.
OPRACOWANIE
I EWIDENCJONOWANIE
Ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, a po upływie określonego okresu przechowywania przekazani materiałów do archiwum.
BRAKOWANIE
DOKUMENTACJI
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po dokonaniu oceny jej przydatności do celów praktycznych, po uzgodnieniu i na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe terytorialne archiwum państwowe.
PRZEJMOWANIE
AKT
Przejmowanie akt likwidowanych, upadłych jednostek organizacyjnych oraz jednostek prowadzących działalność i przechowywanie w naszej składnicy ich akt.

O NAS

Nasza firma powstała w 1998 roku w Międzylesiu. W związku ze zwiększaniem się liczby klientów i rozszerzaniem wachlarza usług, w lipcu 2005 roku przekształciła się w Zakład Usług Archiwalnych z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej.
Pracownicy Spółki posiadają ukończone kursy w zakresie archiwizacji i stale podnoszą swoje kwalifikacje, a w trakcie przeprowadzania prac i po ich zakończeniu zobowiązani sią do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz.95) oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883).

WYKAZY

Wykaz przechowywanej dokumentacji akt osobowych i płacowych przejętych z upadłych, zlikwidowanych jednostek
ZOBACZ

LICZBA WPISÓW

196

Wykaz zakładów, w których przeprowadzono prace archiwistyczne

ZOBACZ

LICZBA WPISÓW

451

DOKUMENTACJA PRACOWNIKA

CENNIK

Rodzaj usługi Cena
Skrócony odpis świadectwa pracy 17.00
Odpis świadectwa pracy(za każdą rozpoczętą stronę) 35.00
Odpis dokumentu z zakresu pracy (za każdą stronę) 8.00
Skrócone odpisy dokumentów z zakresu pracy (za każdą stronę) 4.00
Odpis strony listy płac (za każdą stronę) 4.00
Odpis kartoteki zarobkowej (za każdą stronę) A-4 4.00
Sporządzenie odpisu wysokości zarobków na podstawie list płac za każdą pozycję 4.00
Odpis karty zasiłkowej (za każdą stronę) A-4 4.00
Zaświadczenie o braku dokumentacji 75.00
Inne zaświadczenia 75.00
Opłata minimalna za zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu 75.00
Łączna opłata do jednorazowego złożonego zamówienia nie może przekroczyć 200.00
Do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się koszt sporządzenia pisma przewodniego w wysokości 25zł oraz koszt poniesionych opłat pocztowych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10.02.2005 rok w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. nr 28. poz 240.

KONTAKT

ADRES

ul. Mickiewicza 15
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Prezes Zarządu
Stanisław Sierechan
tel. kom. 606 732 172

Prokurent
Anna Sierechan
tel. kom. 882 318 029

Godziny otwarcia
Poniedziałek-piątek
7:00-15:00
Rozumiem
Korzystając z tej strony akceptujesz postanowieniapolityki prywatności